Videos

โปรแกรม Point Of Sale (POS) คืออะไร

โปรแกรม Point Of Sale (POS) คืออะไร – คือการเก็บข้อมูลการขาย และข้อมูลบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เมื่อมีการขายสินค้า การบริการ โดยทั่วไปแล้ว มีหน้าที่เก็บข้อมูลการขาย และ ข้อมูลสต็อกเป็นหลัก โดยจะเก็บข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับการขายทั้งหมด เช่น ข้อมูลของสมาชิก ยอดซื้อสะสม ของลูกค้าที่มาใช้บริการในแต่ละวัน ดังนั้นโปรแกรม POS ที่ดี ควรใช้โปรแกรมฐานข้อมูลขนาดใหญ่โดยเฉพาะ เช่น MySQL Server , SQL Server เป็นต้น แล้วโปรแกรมPOSที่ดีสำหรับร้านยาควรเป็นอย่างไร? – โปรแกรมPOSสำหรับร้านยาที่ดีก็ควรเข้าใจปัญหาของร้านยาที่แท้จริงช่วยนำพาร้านให้พัฒนาไปข้างหน้าและตอบโจทย์ร้านยาได้ เช่น – บางคนขายยามานานยิ่งขายของยิ่งมีเยอะแต่ไม่ค่อยเห็นกำไรเข้ากระเป๋า หากใช้โปรแกรมPOS ก็จะเห็นเงินในกระเป๋ามากขึ้น – บางคนไม่ชอบเขียนรายงาน ขย.ทุกวันทำให้บางครั้งก็ลืมเขียน หากใช้ POS ก็สามารถสั่งพิมพ์ ขย.ออกมาได้ไม่ต้องมานั่งเขียน – ในทุกวันนี้ยาบางรายการปรับขึ้นราคาทุกเดือน บางคนที่ใช้การจำราคายาก็อาจลืมปรับราคาทำให้ขายขาดทุนก็เป็นได้ ทำไมร้านยาของเราถึงควรต้องมี POS ใช้งาน – สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้ใช้งาน POS[…อ่านเพิ่มเติม…]