โปรแกรม Point Of Sale (POS) คืออะไร – THAI PHARMACIES

โปรแกรม Point Of Sale (POS) คืออะไร

โปรแกรม Point Of Sale (POS) คืออะไร – คือการเก็บข้อมูลการขาย และข้อมูลบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เมื่อมีการขายสินค้า การบริการ โดยทั่วไปแล้ว มีหน้าที่เก็บข้อมูลการขาย และ ข้อมูลสต็อกเป็นหลัก โดยจะเก็บข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับการขายทั้งหมด เช่น ข้อมูลของสมาชิก ยอดซื้อสะสม ของลูกค้าที่มาใช้บริการในแต่ละวัน ดังนั้นโปรแกรม POS ที่ดี ควรใช้โปรแกรมฐานข้อมูลขนาดใหญ่โดยเฉพาะ เช่น MySQL Server , SQL Server เป็นต้น แล้วโปรแกรมPOSที่ดีสำหรับร้านยาควรเป็นอย่างไร? – โปรแกรมPOSสำหรับร้านยาที่ดีก็ควรเข้าใจปัญหาของร้านยาที่แท้จริงช่วยนำพาร้านให้พัฒนาไปข้างหน้าและตอบโจทย์ร้านยาได้ เช่น – บางคนขายยามานานยิ่งขายของยิ่งมีเยอะแต่ไม่ค่อยเห็นกำไรเข้ากระเป๋า หากใช้โปรแกรมPOS ก็จะเห็นเงินในกระเป๋ามากขึ้น – บางคนไม่ชอบเขียนรายงาน ขย.ทุกวันทำให้บางครั้งก็ลืมเขียน หากใช้ POS ก็สามารถสั่งพิมพ์ ขย.ออกมาได้ไม่ต้องมานั่งเขียน – ในทุกวันนี้ยาบางรายการปรับขึ้นราคาทุกเดือน บางคนที่ใช้การจำราคายาก็อาจลืมปรับราคาทำให้ขายขาดทุนก็เป็นได้ ทำไมร้านยาของเราถึงควรต้องมี POS ใช้งาน – สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้ใช้งาน POS มาก่อนอาจเกิดคำถามนี้ เพราะที่ผ่านมาการทำงานด้วยการจดบันทึกมันก็ดีอยู่แล้วนี่นา ลองคิดตามตัวอย่างที่ยกดังนี้ ร้าน A ใช้ระบบบันทึกด้วยการจด ร้าน B ใช้โปรแกรมPOS ทั้งสองเปิดร้านอยู่ในทำเลเดียวกัน อายุของธุรกิจเท่ากัน เปิดปิดเวลาเท่ากัน หากทั้งAและB สั่งสินค้ามาจากบริษัทเดียวกัน จำนวนเท่ากันท่านคิดว่าใครจะ…… 1.รับบิลเสร็จก่อนกัน คำตอบ …ไม่แน่อยู่ที่ความเชี่ยวชาญในการรับบิล 2.ขายสินค้าและเห็นกำไรมากกว่ากัน คำตอบ …Bแน่นอนเพราะ มีตัวช่วยหากสินค้าปรับขึ้นBย่อมปรับตาม ในขณะที่Aอาจขายขาดทุน 3.หากสินค้าหมดอายุจะรู้ได้อย่างไรว่าจะคืนที่ใคร? คำตอบ …A ก็ลองเอาไปคืนดูเผื่อเค้ารับ/ถ้าเค้าไม่รับคงต้องคุยกันยาว …B จากประวัติเราซื้อจากเจ้านี้ เราสามารถปริ้นหลักฐานให้ดูได้เลย 4.หากลูกค้าต้องการยาตัวเดิมแล้วเราจำไม่ได้ว่าเราเคยจ่ายอะไรให้ลูกค้า? คำตอบ …A ภาพเดิมคงต้องเถียงกับลูกค้าสักพัก …B เช็คประวัติได้ นี่เลยครับยาตัวเดิมสบายมาก แล้วถ้าลูกค้าจะเอาราคาเดิมด้วยล่ะ……? ลองคิดภาพดูครับ ทุกวันนี้เราทุกคนมี “เวลา” เท่ากัน เราควรให้เวลากับเรื่องใดที่สำคัญที่สุด PAC POS โดยสมาคมร้านขายยา “เร็วๆนี้”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *