ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2565 (สมัยที่ 21)

23 ธันวาคม 2565

เรียน     สมาชิกสมาคมร้านขายยาและผู้ประกอบการร้านขายยาทั่วประเทศ

เรื่อง     ขอให้ผู้ประกอบการร้านขายยา ที่ประสบปัญหาไม่สามารถต่อใบอนุญาตได้ แจ้งปัญหากลับมาที่สมาคมร้านขายยา เพื่อจะได้หาทางช่วยเหลือต่อไป

            เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้ประกอบการร้านขายยาหลายแห่ง ไม่สามารถหาเภสัชกรมาอยู่ปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลาที่เปิดทำการ ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำลง ส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านขายยาหลายแห่งไม่สามารถต่อใบอนุญาตขายยา เพื่อดำเนินกิจการต่อในปี 2566 ได้

            ทางสมาคมร้านขายยา มีความเห็นใจและต้องการช่วยเหลือสมาชิกสมาคมและผู้ประกอบการร้านขายยาทั่วประเทศ ให้สามารถดำรงอยู่ดำเนินธุรกิจร้านขายยาต่อไปได้อย่างถูกกฎหมาย เพื่อเป็นที่พึ่งบรรเทาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยให้แก่ประชาชนในชุมชน

            สมาคมร้านขายยา จึงขอให้ผู้ประกอบการร้านขายยาที่ประสบปัญหาไม่สามารถต่อใบอนุญาตขายยาได้  ติดต่อแจ้งข้อมูลปัญหาและชื่อที่อยู่ร้านของท่านกลับมาทางสมาคมฯ เพื่อที่ทางสมาคมจะได้รวบรวมข้อมูลและหาทางช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านขายยาให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

            ช่องทางติดต่อ โทรศัพท์.02-465-1876, 02-465-8716, 081-621-1934 หรือ Line ID : @ranya หรือ ส่งจดหมายมาที่สมาคมร้านขายยา ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

                                                             ขอแสดงความนับถือ

                                                             (นายกรุง  สุรเวชสุนทร)

                                                            นายกสมาคมร้านขายยา