สมาคมร้านขายยา ประเทศไทย จัดกิจกรรมCSR สาธารณะกุศล เพื่อสังคม ครั้งที่1 (CSR1) วันเสาร์ ที่8 เมษายน 2566
ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาราชบุรี ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี
นำสิ่งของ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์เสริมทักษะ บริจาคให้แก่สถานสงเคราะห์เด็ก พร้อมร่วมทำกิจกรรม การละเล่น อาทิเช่น เก้าอี้ดนตรี เหยียบลูกโป่ง ร้องเพลง เสริมทักษะ
ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสิ่งของ มาณโอกาศนี้ด้วย