วันที่ 24 -28 เมษายน 2566 สรุปกิจกรมส่งสมามาร้านขายยาเข้าประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี2566 ของกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์