วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566

ผู้บริหารของ บ.Viatris(ประเทศไทย) จำกัด ที่มางานร่วมงานประชุม “From Brain to Pain”
1.ภก.จีระศักดิ์ พิสิฐศักดิ์ (Country Manager)
2.ภญ.ภัสรา อรุณสมศิริ (Head of Sale – Retail and Specialty)
3.ภก.ผดุงยศ พิสุทธาดามงคล (Head of Sale) และนายกสมาคมเภสัชกรรมการตลาด(ประเทศไทย)