สมาคมร้านขายยา ได้รับรางวัลในการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2566 (ลำดับที่ 26) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติสมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกของสมาคมการค้าและสร้างความเข้มแข็งให้กกลุ่มธุรกิจ ซึ่งจะมีการมอบรางวัลดังกล่าวในงานสัมมนาใหญ่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประจำปี 2023 วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์