กิจกรรม ปี 2566 (สมัยที่ 21)

วันที่ 15 กันยายน 2566 ณ กระทรวงสาธารณสุข สมาคมร้านขายยานำทีมโดยคุณกรุง สุรเวชสุนทร นายกสมาคมร้านขายยา เภสัชกรชยินท์ จตุพรประสิทธิ์ อุปนายกฝ่ายบริหาร คุณภาสกร สกุลปิ่นจง บรรณาธิการและไอที เภสัชกรหญิง ชมพิศ พิทยานนท์ เข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการกับท่านนายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้ว ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข