วันที่ 10 กันยายน 2565 สมาคมร้านขายยา จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ครั้งที่ 2 (CSR2) ณ ที่ทำการสมาคม

สนับสนุนทุนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์