วันที่ 9 มิถุนายน 2565 สมาคมร้านขายยา จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ครั้งที่ 1 (CSR1) ณ ที่ทำการสมาคม

สมาคมร้านขายยาขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ส่งต่อความห่วงใยสู้ภัย Covid-19 ด้วยการจัดทำอาหารพร้อมด้วยผลไม้แจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนบริเวณที่ทำการสมาคมร้านขายยาสนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนจากผลกระทบวิกฤติ Covid-19