วันที่ 6-10 มิถุนายน 2565 สมาคมร้านขายยา ได้เชิญสำนักงาน บัญชี ญาฌ์นัสนันท์ มาฝึกอบรมหลักสูตรบัญชีและภาษีเบื้องต้น ให้กับเจ้าหน้าที่ของสมาคม

รายชื่อ กรรมการบริหารสมาคม เจ้าหน้าที่สมาคม ที่ปรึกษาสมาคม กรรมการเขต คณะทำงาน

  1. นางสาวจีรภา แก้วฉวี
  2. นายปรีชา เพ็ชรบูรณ์