วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 สมาคมร้านขายยา จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ครั้งที่ 3 (CSR3) ที่จังหวัดจันทบุรี

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 50 คน บริจาคสิ่งของ พร้อมตู้ยาสามัญประจำบ้าน