วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 สมาคมร้านขายยา จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ครั้งที่ 3 (CSR3) ที่จังหวัดจันทบุรี

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเด็กพระคุณ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จำนวน 29 คน บริจาคสิ่งของให้กับเด็กกำพร้า ที่ได้ผลกระทบจากเชื้อ HIV