วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 สมาคมร้านขายยา จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ครั้งที่ 3 (CSR3) ที่จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนวัดโป่งแรด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จำนวน 88 คน บริจาคสิ่งของ อุปกรณ์กีฬา ตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำบ้านชุดใหญ่และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก เสร็จแล้วคณะกรรมการสมาคมฯ รับประทานอาหารร่วมกัน