ยากษัยเส้น หรือยาแก้ปวดเมื่อย PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

13. ebony porn ยากษัยเส้น หรือยาแก้ปวดเมื่อย  

 

          ตำรับยาที่มีตัวยาดังต่อไปนี้ตัวหนึ่งตัวใดหรือหลายตัวเป็นตัวยาสำคัญ คือ  เถาวัลย์เปรียง เถาเอ็นอ่อน มะคำไก่ รากแจง รางแดง เถาโคคลาน  กำแพงเจ็ดชั้น หัวดองดึง หัวกระดาดทั้งสอง  หัวอุตพิษ หัวบุก หัวกลอย  กำลังหนุมาน กำลังเสือโคร่ง mature porn เถาเมื่อย แส้ม้าทะลาย โรกแดง

โรกขาว

 

          โดยสูตรส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ ขนาดรับประทาน hot milfs และขนาดบรรจุ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการยา