ยาถ่ายพยาธิ PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

16. ยาถ่ายพยาธิ

 

          ตำรับยาที่มีตัวยาดังต่อไปนี้ตัวหนึ่งตัวใดหรือหลายตัวเป็นตัวยาสำคัญ คือ ลูกมะเกลือสด รากทับทิม เมล็ดสะแก และสะแกทั้งห้า hot lesbian porn รากเล็บมือนาง เปลือกมะหาด ชุมเห็ดเทศ เปลือกต้นไข่เน่า  ต้นถอบแถบ ปวกหาด ลูกเล็บมือนาง

 

          milf porn โดยสูตรส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ ขนาดรับประทาน และขนาดบรรจุ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการยา