ยาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนัง PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

18. ยาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนัง

 

          ตำรับยาที่มีตัวยาดังต่อไปนี้ตัวหนึ่งตัวใดหรือหลายตัวเป็นตัวยาสำคัญคือ milf porn ขมิ้นชัน ขมิ้นอ้อย  ข่า  ดอกชุมเห็ดเทศ ใบเล็บมือนาง  ข้าวเย็นทั้งสอง  ขันทองพยาบาท กำมะถันเหลือง น้ำสารส้ม cartoon porn pics ลิ้นทะเล ดินสอพอง  กระเทียม

 

          โดยสูตรส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ ขนาดรับประทาน ebony porn และขนาดบรรจุ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการยา