ยาแก้หิด PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

20. ยาแก้หิด

 

          ตำรับยาที่มีตัวยาดังต่อไปนี้ตัวหนึ่งตัวใดหรือหลายตัวเป็นตัวยาสำคัญ คือ  เมล็ดในน้อยหน่า  กำมะถัน  ลูกกระเบา ลูกกระเบียน celebrity porn ลูกสะบ้ามอญ

 

          milf porn โดยสูตรส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ ขนาดรับประทาน และขนาดบรรจุ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการยา