ยาบรรเทาอาการเจ็บคอ PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

24. ยาบรรเทาอาการเจ็บคอ

 

          ตำรับยาที่มีตัวยาต่อไปนี้ตัวหนึ่งตัวใดหรือหลายตัวเป็นตัวยาสำคัญ คือ ฟ้าทะลายโจร  มะขามป้อม ชะเอมเทศ สมอเทศ ลูกเบญกานี ผักคราด หญ้าดอกขาว black pussy น้ำประสานทองสะตุ  พิมเสน

 

          โดยสูตรส่วนประกอบ lesbians having sex วิธีทำ สรรพคุณ ขนาดรับประทาน และขนาดบรรจุ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการยา

 

 

บทความอื่นๆ