ยาขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

 

รายการยาสามัญประจำบ้านแผนไทย  พร้อมทั้งวิธีการใช้  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

 

1. ยาขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ  

         

          1.1 ยาประสะกะเพรา   ยาวิสัมพยาใหญ่   ยาประสะกานพลู   ยาแสงหมึก  ยามันทธาตุ  ยาประสะเจตพังคี  ยามหาจักรใหญ่

 

          1.2 ตำรับยาที่มีตัวยาดังต่อไปนี้ตัวหนึ่งตัวใดหรือหลายตัวเป็นตัวยาสำคัญ  คือ ขิง ข่า ตะไคร้ กานพลู สะระแหน่ โหระพา  กะเพรา  ขมิ้นชัน ขมิ้นอ้อย กระเทียม หอมแดง กะทือ ไพล เม็ดพริกไทย เจตพังคี ลูกกระวาน จันทน์เทศ  อบเชย  ดีปลี มหาหิงคุ์  ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ลูกเร่ว ลูกผักชีลา  เปราะหอม  ช้าพลู สะค้าน เกล็ดสะระแหน่ การบูร ผิวและใบมะกรูด ผิวและใบมะนาว สมัดน้อย สมัดใหญ่

 

          โดยสูตรส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ ขนาดรับประทาน และขนาดบรรจุ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการยา 

 

 

(1) ยาประสะกะเพรา

 

วัตถุส่วนประกอบ 
พริกไทย ขิง ดีปลี กระเทียม หนักสิ่งละ2 ส่วน ชะเอมเทศ มหาหิงคุ์ หนักสิ่งละ 8 ส่วน เกลือสินเธาว์ หนัก 1 ส่วน ผิวมะกรูด หนัก 20 ส่วน ใบกะเพรา หนัก milf sex 47 ส่วน

 

วิธีทำ 
บดเป็นผง  ทำเป็นเม็ด หนักเม็ดละ 0.1 กรัม

 

สรรพคุณ

แก้ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ ละลายน้ำสุก หรือน้ำใบกะเพราต้ม แก้ท้องแน่นจุกเสียด ใช้ไพลเผาไฟพอสุก ฝนแทรก

 

ขนาดรับประทาน 
รับประทานเช้า  เย็น
   เด็กอายุ 1-3  เดือน ครั้งละ  1-2  เม็ด
   เด็กอายุ 4-6 เดือน ครั้งละ  2-3  เม็ด   
   เด็กอายุ black pussy 7-12 เดือน   ครั้งละ 4-6   เม็ด

   

ขนาดบรรจุ  
30 เม็ด 

 

 


(2) ยาวิสัมพยาใหญ่

 

วัตถุส่วนประกอบ  
ลูกผักชีลา  ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ หนักสิ่งละ 8 ส่วน กระวาน กานพลู โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา อบเชย สมุลแว้ง สมอเทศ สมอไทย รากไคร้เครือ ว่านน้ำ บอระเพ็ด ขิงแห้ง พญารากขาว หนักสิ่งละ 2 ส่วน ดีปลี หนัก 56 ส่วน

 

วิธีทำ 
บดเป็นผง

 

สรรพคุณ  
แก้ท้องขึ้น อืดเฟ้อ จุกเสียด

 

ขนาดรับประทาน   
รับประทานทุก 4 ชั่วโมง
     ครั้งละ 1 ช้อนชา ใช้น้ำสุกเป็นกระสาย
     หรือผสมน้ำผึ้งปั้นเป็นลูกกลอน

 

ขนาดบรรจุ   
15  กรัม

 

 

 

(3) ยาประสะกานพลู

 

วัตถุส่วนประกอบ  
เทียนดำ เทียนขาว โกฐสอ โกฐกระดูก กำมะถันเหลือง การบูร รากไคร้เครือ เปลือกเพกา เปลือกขี้อ้าย ใบกระวาน ลูกกระวาน ลูกผักชีลา แฝกหอม ว่านน้ำ หัวกระชาย เปราะหอม รากแจง กรุงเขมา หนักสิ่งละ 4 ส่วน รากข้าวสาร เนื้อไม้ ลูกจันทน์ ขมิ้นชัน หนักสิ่งละ 8 ส่วน ขิงแห้ง ดีปลี หนักสิ่งละ 3 ส่วน ไพล เจตมูลเพลิงแดง สะค้าน ช้าพลู หนักสิ่งละ 2 ส่วน เปลือกซิก หนัก 10 ส่วน พริกไทย  หนัก 1 ส่วน กานพลู หนัก 131 ส่วน

 

วิธีทำ
บดเป็นผง

 

สรรพคุณ  
แก้ปวดท้อง  เนื่องจากธาตุไม่ปกติ cartoon porn pics ใช้ไพลเผาไฟฝนกับน้ำปูนใส ถ้าหาน้ำกระสายไม่ได้ ให้ใช้น้ำสุกแทน

 

ขนาดรับประทาน     
รับประทานทุก  3  ชั่วโมง
     ผู้ใหญ่     ครั้งละ  1  ช้อนชา

 

ขนาดบรรจุ   
15  กรัม

 

 


(4) ยาแสงหมึก

 

วัตถุส่วนประกอบ  
หมึกหอม จันทน์ชะมด ลูกกระวาน จันทน์เทศ ใบพิมเสน  ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ กานพลู ใบสันพร้าหอม หัวหอม ใบกะเพรา  หนักสิ่งละ4 กรัม  พิมเสน หนัก 1 ส่วน

 

วิธีทำ
บดเป็นผง ทำเป็นเม็ด หนักเม็ดละ 0.2 กรัม

 

สรรพคุณ  
แก้ตัวร้อน ละลายน้ำดอกไม้เทศ
แก้ท้องขึ้น ปวดท้อง ละลายน้ำใบกะเพราต้ม
แก้ไอ ขับเสมหะ  ละลายน้ำลูกมะแว้งเครือ หรือลูกมะแว้งต้นกวาดคอ 
แก้ปากเป็นแผล แก้ละออง ละลายน้ำลูกเบญกานีฝนทาปาก

 

ขนาดรับประทาน
ใช้กวาดคอวันละ 1 ครั้ง หลังจากนั้นรับประทานทุก 3 ชั่วโมง
      เด็กอายุ 1-6  เดือน ครั้งละ  2  เม็ด  
      เด็กอายุ 7-12 เดือน ครั้งละ  3  เม็ด

 

ขนาดบรรจุ   
12 เม็ด

 

 

 


(5) ยามันทธาตุ

 

วัตถุส่วนประกอบ  
โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา เทียนดำ เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนตาตั๊กแตน รากไคร้เครือ ลูกผักชีล้อม ลูกผักชีลา การบูร กระเทียม เปลือกสมุลแว้ง เปลือกโมกมัน จันทน์แดง จันทน์เทศ กานพลู ดีปลี รากช้าพลู เถาสะค้าน รากเจตมูลเพลิงแดง พริกไทยล่อน ลูกจันทน์ หนักสิ่งละ 1 ส่วน ขิง ลูกเบญกานี หนักสิ่งละ 3 ส่วน

 

วิธีทำ
บดเป็นผง

 

สรรพคุณ  
แก้ธาตุไม่ปกติ แก้ท้องขึ้นท้องเฟ้อ

 

ขนาดรับประทาน  
รับประทาน วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
   ผู้ใหญ่ ครั้งละ  1  hot lesbian porn ช้อนชา  ละลายน้ำสุก
   เด็ก ครั้งละ 1/2 ช้อนชา  ละลายน้ำสุก

 

ขนาดบรรจุ   
15  กรัม

 

 

 

(6) ยาประสะเจตพังคี

 

วัตถุส่วนประกอบ
ดอกจันทน์ ลูกจันทน์ ลูกกระวาน ใบกระวาน กานพลู กรุงเขมา รากไคร้เครือ การบูร  ลูกสมอทะเล พญารากขาว เปลือกหว้า เกลือสินเธาว์ หนักสิ่งละ 1 ส่วน พริกไทยล่อน บอระเพ็ด หนักสิ่งละ nude celebrities 2 ส่วน ข่า หนัก 16 ส่วน ระย่อม หนัก 2 ส่วน เจตพังคี หนัก 34 ส่วน

 

วิธีทำ 
บดเป็นผง

 

สรรพคุณ  
แก้กษัยจุกเสียด

 

ขนาดรับประทาน   
รับประทานเช้าและเย็น  ก่อนอาหาร  ครั้งละ  1  ช้อนชา  ละลายน้ำสุก

 

ขนาดบรรจุ   
15   กรัม

 

 

 


(7) ยามหาจักรใหญ่

 

วัตถุส่วนประกอบ  
โกฐสอ โกฐเขมา โกฐพุงปลา โกฐก้านพร้าว โกฐกระดูก เทียนดำ เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนเยาวพาณี สมอไทย (เอาแต่เนื้อ) สมอพิเภก (เอาแต่เนื้อ) มะขามป้อม (เอาแต่เนื้อ)  ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ลูกกระวาน กานพลู ชะเอมเทศ เมล็ดโหระพา ลูกผักชีลา สารส้ม  ขมิ้นอ้อย หัวกระเทียม หนักสิ่งละ 1 mature porn ส่วน ยาดำสะตุ หนัก 4 ส่วน ใบกระพังโหม หนัก 30 ส่วน

 

วิธีทำ
บดเป็นผง ทำเป็นเม็ด หนักเม็ดละ 0.5 กรัม

 

สรรพคุณ  
แก้ลมทราง แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ

 

ขนาดรับประทาน  
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ รับประทานครั้งละ 1 - 3 เม็ด เพิ่มและลดได้ตามส่วน รับประทานกับน้ำสุกกก่อนอาหาร เช้า - เย็น

 

ขนาดบรรจุ   
10 เม็ด