ยาแก้ท้องเสีย PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

 

3. ยาแก้ท้องเสีย

 

          3.1 ยาเหลืองปิดสมุทร  ยาธาตุบรรจบ  ที่มีส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ ขนาดรับประทาน ขนาดบรรจุตามรายละเอียดในข้อ 3 แห่งประกาศฉบับนี้  

 

          3.2 ตำรับยาที่มีตัวยาดังต่อไปนี้ตัวหนึ่งตัวใดหรือหลายตัวเป็นตัวยาสำคัญ คือ ใบฝรั่ง เปลือกมังคุด เปลือกทับทิม เปลือกขี้อ้าย รากกระท้อน รากมะพร้าว รากตาล รากลาน เปลือกต้นไข่เน่า เปลือกต้นมะขาม เปลือกฝักเพกา หมาก ขนุนดิบ ใบชา ครั่ง สีเสียด เปลือกซิก เปลือกแค เปลือกมะเดื่อชุมพร ขมิ้นชัน  ลูกเบญกานี

 

          โดยสูตรส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ ขนาดรับประทาน และขนาดบรรจุ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการยา

 

 

(11) ยาเหลืองปิดสมุทร

 

วัตถุส่วนประกอบ  
แห้วหมู ขมิ้นอ้อย เปลือกเพกา รากกล้วยตีบ กระเทียมคั่ว ดีปลี ชันย้อย ครั่ง สีเสียดเทศ สีเสียดไทย ใบเทียน ใบทับทิม หนักสิ่งละ 1 celebrity sex tapes ส่วน ขมิ้นชัน หนัก 6 ส่วน
 
วิธีทำ  
บดเป็นผง ทำเป็นเม็ด หนักเม็ดละ 0.1 กรัม
 
สรรพคุณ  
แก้ท้องเสีย ใช้น้ำเปลือกลูกทับทิมหรือเปลือกแคต้มกับน้ำปูนใสเป็นกระสาย ถ้าหาน้ำกระสายไม่ได้ให้ใช้น้ำสุกแทน  และให้รับประทานร่วมกับน้ำละลายเกลือแกงด้วย
 
ขนาดรับประทาน  
รับประทานวันละ  3  เวลา  ก่อนอาหาร
   ผู้ใหญ่ ครั้งละ 10 เม็ด
 
ขนาดบรรจุ  
30 เม็ด

 

 

 

(12) ยาธาตุบรรจบ

 

วัตถุส่วนประกอบ   
ขิง โกฐเขมา โกฐพุงปลา โกฐเชียง โกฐสอ เทียนดำ เทียนขาว เทียนสัตตบุษย์ เทียนเยาวพาณี เทียนแดง ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ กานพลู การบูร เปลือกสมุลแว้ง ลูกกระวาน ลูกผักชีลา ใบพิมเสน รากไคร้เครือ ดีปลี เปราะหอม หนักสิ่งละ 4 ส่วน โกฐก้านพร้าว หนัก 8 ส่วน เนื้อลูกสมอไทย หนัก 16 ส่วน 
 
วิธีทำ 
บดเป็นผง
 
สรรพคุณ  
แก้ธาตุไม่ปกติ cartoon porn pics ท้องเสีย ใช้เปลือกแคหรือเปลือกสะเดา หรือเปลือกลูกทับทิมต้มกับน้ำปูนใส  
แก้ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ ebony porn ใช้กระเทียม 3 กลีบ ทุบชงน้ำร้อน  หรือใช้ใบกะเพราต้มเป็นกระสาย   ถ้าหาน้ำกระสายไม่ได้ ให้ใช้น้ำสุกแทน
 
ขนาดรับประทาน    
รับประทาน  วันละ 3 เวลา ก่อนอาหาร
   ผู้ใหญ่ ครั้งละ 1 ช้อนชา
   เด็ก ครั้งละ 1/2 mature porn ช้อนชา

 

ขนาดบรรจุ   
15  กรัม