ยาแก้ลมวิงเวียน PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

7. ยาแก้ลมวิงเวียน  

 

           7.1 ยาหอมเทพจิตร  ยาหอมทิพโอสถ  ยาหอมอินทจักร์  ยาหอมนวโกฐ  ที่มีส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ ขนาดรับประทาน ขนาดบรรจุตามรายละเอียดในข้อ 3 แห่งประกาศฉบับนี้

 

          7.2 ตำรับยาที่มีตัวยาดังต่อไปนี้ตัวหนึ่งตัวใดหรือหลายตัวเป็นตัวยาสำคัญ คือ  เกสรทั้งห้า  กฤษณา สมุลแว้ง โกฐพุงปลา โกฐกระดูก เปราะหอม แฝกหอม อบเชย ชะมด เทียนทั้งห้า พิมเสน เกล็ดสะระแหน่ โกฐหัวบัว โกฐเชียง กระลำพัก ขอนดอก หญ้าฝรั่น จันทน์หอม จันทน์เทศ เปลือกชะลูด กานพลู จันทน์ชะมด ผิว ดอก ใบส้ม

 

          โดยสูตรส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ ขนาดรับประทาน และขนาดบรรจุ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

 

 

(17) ยาหอมเทพจิตร
 
วัตถุส่วนประกอบ 
ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ลูกกระวาน กานพลู จันทน์แดง จันทน์ขาว กฤษณา กระลำพัก ขอนดอก ชะลูด อบเชย เปราะหอม แฝกหอม หนักสิ่งละ 2 ส่วน ผิวมะกรูด ผิวมะงั่ว ผิวมะนาว ผิวส้มตะรังกะนู ผิวส้มจีน ผิวส้มโอ ผิวส้มเขียวหวาน หนักสิ่งละ 4 ส่วน ผิวส้มซ่าหนัก 28 ส่วน ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกสารภี เกสรบัวหลวง ดอกบัวขม ดอกบัวเผื่อน หนักสิ่งละ 4 ส่วน การบูร หนัก 1 ส่วน โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา โกฐกระดูก โกฐก้านพร้าว โกฐพุงปลา โกฐชฎามังสี หนักสิ่งละ 4 ส่วน เทียนดำ เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนตาตั๊กแตน เทียนเยาวพาณี เทียนสัตตบุษย์ เทียนเกล็ดหอย เทียนตากบ หนักสิ่งละ 4 ส่วน พิมเสนหนัก 4 ส่วน ดอกมะลิ หนัก 184 ส่วน
 
วิธีทำ  
บดเป็นผง ผสมน้ำดอกไม้เทศ ทำเป็นเม็ด หนักเม็ดละ 0.2 กรัม 
 
สรรพคุณ  
แก้ลม บำรุงหัวใจ
 
ขนาดรับประทาน  
ครั้งละ 5-7 เม็ด
 
ขนาดบรรจุ   
30 เม็ด

 

 


(18) ยาหอมทิพโอสถ

 

วัตถุส่วนประกอบ 
ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกสารภี ดอกมะลิ เกสรบัวหลวง ดอกกระดังงา ดอกจำปาดอกบัวจงกลนี หัวแห้วไทย กระจับ ฝาง จันทน์แดง จันทน์ขาว จันทร์เทศ กฤษณา ชะลูด อบเชย สมุลแว้ง สนเทศ ว่านน้ำ กระชาย เปราะหอม ดอกคำไทย ชะเอมเทศ สุรามฤต ข่าต้น ลูกจันทน์  ดอกจันทน์ หนักสิ่งละ 4 ส่วน โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา โกฐกระดูก โกฐก้านพร้าว โกฐพุงปลา โกฐชฎามังสี หนักสิ่งละ 2 ส่วน เทียนดำ เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนตาตั๊กแตน เทียนเยาวพาณี เทียนสัตตบุษย์ เทียนเกล็ดหอย เทียนตากบ การบูร หนักสิ่งละ 1 ส่วน  พิมเสน หนัก 2 ส่วน

 

วิธีทำ 
ชนิดผง บดเป็นผง
ชนิดเม็ด บดเป็นผง ทำเป็นเม็ด หนักเม็ดละ 0.2 free lesbian sex กรัม 

 

สรรพคุณ    
แก้ลม วิงเวียน ละลายน้ำดอกไม้หรือน้ำสุก

 

ขนาดรับประทาน
ชนิดผง   ครั้งละ 1/2-1 ช้อนชา
ชนิดเม็ด ครั้งละ 5-7 เม็ด

 

ขนาดบรรจุ 
ชนิดผง  mature women 15 กรัม
ชนิดเม็ด   30 เม็ด

 

 


(19) ยาหอมอินทจักร์

 

วัตถุส่วนประกอบ 
สะค้าน รากช้าพลู ขิง ดีปลี รากเจตมูลเพลิงแดง ลูกผักชีลา โกฐสอ โกฐเขมา โกฐก้านพร้าว โกฐพุงปลา โกฐจุฬาลัมพา โกฐเชียง โกฐกักกรา โกฐน้ำเต้า โกฐกระดูกเทียนดำ เทียนขาว เทียนแดง เทียนข้าวเปลือก เทียนเยาวพาณี จันทน์แดง จันทน์เทศ เถามวกแดง เถามวกขาว รากหญ้านาง  เปลือกชะลูด อบเชย เปลือกสมุลแว้ง กฤษณา กระลำพัก บอระเพ็ด ลูกกระดอม กำยาน ขอนดอก  ลูกจันทน์  ดอกจันทน์  ลูกกระวาน  กานพลู รากไคร้เครือ ลำพันแดง ดอกสารภี ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกจำปา ดอกกระดังงา ดอกมะลิ ดอกคำไทย ฝางเสน  ดีวัว พิมเสน สิ่งละ 1 ส่วน

 

วิธีทำ
ชนิดผง  บดเป็นผง
ชนิดเม็ด   บดเป็นผง ทำเป็นเม็ด หนักเม็ดละ 0.2 กรัม
 
สรรพคุณ   
แก้ลมบาดทะจิต  ใช้น้ำดอกมะลิ
แก้คลื่นเหียนอาเจียน ใช้น้ำลูกผักชี เทียนดำต้ม ถ้าไม่มีใช้น้ำสุก
แก้ลมจุกเสียด ใช้น้ำขิงต้ม

 

ขนาดรับประทาน       
รับประทานทุก  celebrity porn 3  ชั่วโมง
ชนิดผง      ครั้งละ  1/2-1  ช้อนชา
ชนิด cartoon porn pics เม็ด     ครั้งละ  5-10  เม็ด

 

ขนาดบรรจุ    
ชนิดผง  15 กรัม
ชนิดเม็ด    ebony porn 30 เม็ด

 

 

(20) ยาหอมนวโกฐ

 

วัตถุส่วนประกอบ  
ขิงแห้ง ดีปลี เจตมูลเพลิงแดง สะค้าน ช้าพลู หนักสิ่งละ 3 ส่วน  แห้วหมู โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา โกฐกระดูก โกฐก้านพร้าว โกฐพุงปลา โกฐชฎามังสี เทียนดำ เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนตาตั๊กแตน เทียนเยาวพาณี เทียนสัตตบุษย์ เทียนเกล็ดหอย เทียนตากบ สักขี ลูกราชดัด ลูกสารพัดพิษ ลูกกระวาน กานพลู ดอกจันทน์ ลูกจันทน์ จันทน์เทศ จันทน์แดง อบเชยญวน เปลือกสมุลแว้ง หญ้าตีนนก แฝกหอม เปลือกชะลูด เปราะหอม รากไคร้เครือ เนื้อไม้ ขอนดอก กระลำพัก เนื้อลูกมะขามป้อม เนื้อลูกสมอพิเภก ชะเอมเทศ ลูกผักชีลา ลูกกระดอม บอระเพ็ด เกสรบัวหลวง เกสรบุนนาค ดอกพิกุล ดอกสารภี ดอกมะลิ แก่นสน หนักสิ่งละ 4 ส่วน  พิมเสน หนัก 1 ส่วน

วิธีทำ
ชนิดผง  บดเป็นผง
ชนิดเม็ด    บดเป็นผง ทำเป็นเม็ด หนักเม็ดละ 0.2 กรัม
 
สรรพคุณ  
แก้ลมคลื่นเหียน อาเจียน ใช้น้ำลูกผักชี เทียนดำต้ม
แก้ลมปลายไข้ ใช้ก้านสะเดา ลูกกระดอม และบอระเพ็ด ต้มเอาน้ำ ถ้าหาน้ำกระสายไม่ได้ใช้น้ำสุกแทน

 

ขนาดรับประทาน     
รับประทานทุก  3  ชั่วโมง
ชนิดผง       ครั้งละ  1/2-1  ช้อนชา
ชนิด milf porn เม็ด       ครั้งละ  5-10  เม็ด
 
ขนาดบรรจุ  
ชนิดผง    15 กรัม
ชนิดเม็ด   30 เม็ด