ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

(1.1) ยาเม็ดลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซีย
 
ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
 

Aluminium Hydroxide 200-600 mg.
Magnesium Hydroxide 200-400 mg.  


สรรพคุณ
บรรเทาอาการจุกเสียด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ และปวดท้องเนื่องจากมีกรดมาก ในกระเพาะอาหารหรือแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้

 

ขนาดและวิธีใช้
เคี้ยวยาก่อนกลืน
รับประทานก่อนอาหาร 1/2 ชั่วโมง หรือหลังอาหาร 1 ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ
ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-4 เม็ด
เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด
(โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนปัจจุบัน ที่ใช้ สำหรับมนุษย์พิจารณาตามขนาด ที่ถูกต้องตามสูตร ตำรับที่ผู้รับอนุญาต ขอขึ้นทะเบียนตำรับยา)

 

คำเตือน
1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต
2) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์
นอกจากแพทย์สั่ง

 

สำหรับตำรับที่มี Low Sodium คือ มีผลวิเคราะห์ที่แสดงว่ามีปริมาณของ Sodium

ในขนาดรับประทานต่อวันไม่เกิน 5 mEq (115 mg.) ให้แจ้งคำเตือนดังนี้
1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคไต
2) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง

 

การเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส

 

ขนาดบรรจุ
แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด
 
 


(1.2) ยาน้ำลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซีย
 
ในสูตรตำรับ 5 มิลลิลิตรประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
 

Aluminium Hydroxide 165-650 mg.
Magnesium Hydroxide 103-500 mg.  


สรรพคุณ
บรรเทาอาการจุกเสียด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ และปวดท้องเนื่องจากมีกรดมาก ในกระเพาะอาหารหรือแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้

 

ขนาดและวิธีใช้
เขย่าขวดก่อนใช้ยา
รับประทานก่อนอาหาร 1/2 ชั่วโมง หรือหลังอาหาร 1 ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ
ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-4 ช้อนชา
เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนชา
เด็ก 3-6 ปี รับประทานครั้งละ 1/2-1 ช้อนชา
(โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนปัจจุบัน ที่ใช้ สำหรับมนุษย์พิจารณาตาม ขนาดที่ถูกต้องตามสูตรตำรับ ที่ผู้รับอนุญาตขอขึ้นทะเบียนตำรับยา)

 

คำเตือน
1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต
2) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง

 

สำหรับตำรับที่มี Low Sodium คือ มีผลวิเคราะห์ที่แสดงว่ามีปริมาณของ Sodium

ในขนาดรับประทานต่อวันไม่เกิน 5 mEq (115 mg.) ให้แจ้งคำเตือนดังนี้
1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคไต
2) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง

 

การเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส

 

ขนาดบรรจุ
ขวดละ 240 มิลลิลิตร และ 450 มิลลิลิตร
 
 


(1.3) ยาเม็ดแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซดามินท์
 
ในสูตรตำรับ 5 มิลลิลิตรประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
 

Sodium Bicarbonate 300 mg.
Peppermint Oil 0.003 ml.  


สรรพคุณ
บรรเทาอาการจุกเสียด ลดอาการระคายเคือง เนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหาร

ขนาดและวิธีใช้
รับประทานหลังอาหาร 1 ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ
ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 3-6 เม็ด
เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1-3 เม็ด

 

คำเตือน
1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคไต
2) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง

 

การเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส

 

ขนาดบรรจุ
แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด
 
 


(1.4) ยาขับลม
 
ในสูตรตำรับ 15 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
 

Capsicum Tincture 0.060-0.500 ml.
Compound Cardamom Tincture 0.035-1.800 ml.
Strong Ginger Tincture 0.024-0.240 ml.  


สรรพคุณ
บรรเทาอาการท้องขึ้น ท้องอืด ท้องเฟ้อ และขับลมในกระเพาะอาหาร

 

ขนาดและวิธีใช้
เขย่าขวดก่อนใช้ยา
รับประทานวันละ 3-4 ครั้ง
ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 หรือ 2 ช้อนโต๊ะ
เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 celebrity sex tapes หรือ 1 ช้อนโต๊ะ
(โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนปัจจุบัน ที่ใช้ สำหรับมนุษย์พิจารณาตามขนาด ที่ถูกต้องตามสูตรตำรับที่ผู้รับอนุญาต ขอขึ้นทะเบียนตำรับยา)

 

คำเตือน
ยานี้มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ …..% ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

 

การเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส และป้องกัน ไม่ให้ถูกแสงแดด

 

ขนาดบรรจุ
ขวดละ 180 มิลลิลิตร 240 มิลลิลิตร ebony porn และ 450 มิลลิลิตร
 
 


(1.5) ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตุน้ำแดง
 
ในสูตรตำรับ 15 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
 

Sodium Bicarbonate 0.15-0.60 g.
Compound Rhubarb Tincture 0.50-2.00 ml.
และ/หรือ Tincture อื่นๆ ที่มีสรรพคุณทางยา ได้แก่
Compound Cardamom Tincture 0.01-1.00 ml.
Compound Gentian Tincture 0.18-1.10 ml.
Compound Tinospora Tincture 0.50 ml.
Weak Ginger Tincture 0.48-2.01 ml.
Strong Ginger Tincture 0.10-0.30 ml.
Nux Vomica Tincture 0.09-0.10 ml.
Ipecacuanha lesbian videos Tincture 0.18-0.30 ml.
และ/หรือ Volatile Substance อื่นๆ ที่มีสรรพคุณทางยาได้แก่
Peppermint Spirit milf porn 0.15-0.30 ml.
Peppermint Oil 0.03-0.20 ml.
Menthol 0.05-0.30 ml.
Concentrated Dill Water 0.10 cartoon sex ml.
Camphor 19.00 mg.  


สรรพคุณ
บรรเทาอาการปวดท้องเนื่องจากจุกเสียด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ

 

ขนาดและวิธีใช้
เขย่าขวดก่อนใช้ยา
รับประทานก่อนอาหารวันละ 3 ครั้ง
ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 หรือ 2 ช้อนโต๊ะ
เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 หรือ 1 ช้อนโต๊ะ
(โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนปัจจุบัน ที่ใช้ สำหรับมนุษย์พิจารณ าตามขนาดที่ถูกต้องตามสูตร ตำรับที่ผู้รับอนุญาต ขอขึ้นทะเบียนตำรับยา)

 

คำเตือน
1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต
2) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง
3) ยานี้มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ …..% ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

 

การเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

 

ขนาดบรรจุ
ขวดละ 180 มิลลิลิตร 240 มิลลิลิตร และ 450 มิลลิลิตร
 
 


(1.6) ยาน้ำแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซเดียมไบคาร์บอเนต
 
ในสูตรตำรับ 5 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ mature porn คือ
 

Sodium Bicarbonate 50 mg.
โดยในสูตรตำรับไม่อนุญาตให้ใช้ Alcohol เป็นส่วนผสม  


สรรพคุณ
บรรเทาอาการท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ เนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหาร


ขนาดและวิธีใช้
ใช้ป้อนให้ทารกและเด็กหลังอาหาร หรือเมื่อมีอาการ ไม่ควรให้เกินวันละ 6 ครั้ง
เด็กอายุ 2-3 ปี ครั้งละ 2-3 ช้อนชา
เด็กอายุ 6-12 เดือน ครั้งละ 2 ช้อนชา
เด็กอายุ 1-6 เดือน ครั้งละ 1 ช้อนชา
ทารกแรกเกิด-1 เดือน ไม่ควรใช้

คำเตือน
1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต
2) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง

 
การเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

 

ขนาดบรรจุ
ขวดละ 60 มิลลิลิตร
 
 


(1.7) ยาทาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ทิงเจอร์มหาหิงคุ์
 
ในสูตรตำรับ ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
 

Asafetida 20 % w/v  


สรรพคุณ
บรรเทาอาการท้องขึ้น ท้องเฟ้อ ปวดท้องในเด็ก

 

ขนาดและวิธีใช้
ทาบางๆ ที่หน้าท้อง วันละ 2-3 ครั้ง

 

คำเตือน
ห้ามรับประทาน

 

การเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

ขนาดบรรจุ
ขวดละ 15 มิลลิลิตร 30 มิลลิลิตร และ 60 มิลลิลิตร