ยาถ่ายพยาธิลำไส้ PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

(4.1) ยาถ่ายพยาธิตัวกลม มีเบนดาโซล

 
ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ 
Mebendazole 100 mg.  
 
สรรพคุณ
ถ่ายพยาธิเส้นด้าย ตัวกลม

 

ขนาดและวิธีใช้
เคี้ยวยาให้ละเอียดก่อนกลืน
สำหรับพยาธิเส้นด้ายและพยาธิเข็มหมุด ทั้งเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 celebrity porn เม็ด หลังอาหารเย็นเพียงครั้งเดียว
สำหรับพยาธิตัวกลมอื่นๆ ได้แก่ พยาธิปากขอ พยาธิไส้เดือน และพยาธิแส้ม้า ทั้งเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้าและเย็นติดต่อกัน 3 วัน และอาจรับประทานซ้ำอีก 1 เม็ด หลังจากการรักษาครั้งแรก 2 สัปดาห์ต่อมา

 

คำเตือน
1) cartoon porn pics ไม่ควรใช้ในหญิงมีครรภ์ในระยะ 3 เดือนแรก และผู้ที่เป็นโรคตับ
lesbian videos 2) ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี

 

การเก็บรักษา
ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

 

ขนาดบรรจุ
แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 6 hot milf porn เม็ด