ยาบรรเทาปวด ลดไข้ PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

(5.1) ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้แอสไพริน 

(ยกเลิกโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน ฉบับที่ ๓  ลงวันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๐  ปัจจุบันกลายเป็นยาควบคุมพิเศษแล้ว)

ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ 
Aspirin 325 mg.  
 
สรรพคุณ
ลดไข้ บรรเทาอาการปวด

 

ขนาดและวิธีใช้
รับประทานหลังอาหารทันทีหรือขณะท้องไม่ว่างแล้วดื่มน้ำตามมากๆ
รับประทานทุกๆ 4-6 ชั่วโมงเมื่อมีอาการ ไม่ควรรับประทานเกินวันละ 5 ครั้ง
ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด
เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1 เม็ด
เด็ก 3-6 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 เม็ด

 

คำเตือน
1) ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และหญิงมีครรภ์ระยะใกล้คลอด
2) ห้ามใช้สำหรับลดไข้ในผู้ที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ อีสุกอีใส และไข้เลือดออก
3) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคแผลในระบบทางเดินอาหารและโรคหอบหืด
4) ห้ามใช้สำหรับรักษาอาการปวดเมื่อยเนื่องจากการทำงานหนัก

 

การเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส

 

ขนาดบรรจุ
แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด 
 

 

  


(5.2) ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้พาราเซตามอล 500 มก.

 
ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ 
Paracetamol 500 mg.  
 
สรรพคุณ
ลดไข้ บรรเทาอาการปวด

 

ขนาดและวิธีใช้
รับประทานทุก 4 หรือ 6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ ไม่ควรรับประทานเกินวันละ 4 ครั้ง
ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด
เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1/2-1 เม็ด

 

คำเตือน
1) ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่ระบุไว้บนฉลาก หรือเอกสารกำกับยา จะทำให้เป็นพิษต่อ ตับได้ และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน
2) ผู้ที่เป็นโรคตับ โรคไต black sex ควรปรึกษาแพทย์หรือ เภสัชกรก่อนใช้ยานี้
3) ห้ามใช้สำหรับรักษาอาการปวดเมื่อย เนื่องจากการทำงานหนัก

 

การเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส

 

ขนาดบรรจุ
แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด 
 

 

 

  

(5.3) ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้พาราเซตามอล 325 มก.

 
ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ 
Paracetamol 325 mg.  
 
สรรพคุณ
ลดไข้ บรรเทาอาการปวด 

ขนาดและวิธีใช้
รับประทานทุก 4 หรือ 6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ celebrity porn pics ไม่ควรรับประทานเกินวันละ 5 ครั้ง
ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 2 เม็ด
เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1 เม็ด
เด็ก 3-6 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 เม็ด

 

คำเตือน
1) ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ จะทำให้เป็นพิษต่อตับได้ และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน lesbian videos 5 วัน
2) ผู้ที่เป็นโรคตับ โรคไต ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้
3) ห้ามใช้สำหรับรักษาอาการปวดเมื่อย เนื่องจากการทำงานหนัก

 

การเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส

 

ขนาดบรรจุ
แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด 
 

 

 

 

(5.4) ยาน้ำบรรเทาปวด ลดไข้พาราเซตามอล

 
ในสูตรตำรับ 5 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ 
Paracetamol 120 mg.
โดยในสูตรตำรับไม่อนุญาตให้ใช้ Alcohol เป็นส่วนผสม
 
 
สรรพคุณ
ลดไข้ บรรเทาอาการปวด

 

ขนาดและวิธีใช้
รับประทานทุก 4 หรือ 6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ ไม่ควรรับประทานเกินวันละ 5 ครั้ง


- สำหรับขนาดบรรจุขวดละ 60 มิลลิลิตรพร้อมช้อนชาให้แสดงขนาดรับประทานดังนี้
เด็กอายุ 3-6 ปี รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนชา (5-10 มิลลิลิตร)
เด็กอายุ 1-3 ปี รับประทานครั้งละ 1/2-1 ช้อนชา (2.5-5 มิลลิลิตร)
เด็กอายุ 6 เดือน-1 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 ช้อนชา (2.5 มิลลิลิตร)

- สำหรับขนาดบรรจุขวดละ 30 มิลลิลิตรพร้อมหลอดหยดให้แสดงขนาดรับประทานดังนี้
เด็กอายุ 4-5 เดือน รับประทานครั้งละ 2 หลอดหยด (2.4 มิลลิลิตร)
เด็กอายุ 2-3 เดือน รับประทานครั้งละ 1/2 หลอดหยด (1.8 มิลลิลิตร)
เด็กแรกเกิด –1 เดือน รับประทานครั้งละ 1 หลอดหยด (1.2 มิลลิลิตร) 

คำเตือน
1) ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ จะทำให้เป็นพิษต่อตับได้ และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน
2) ผู้ที่เป็นโรคตับ โรคไต ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้

 

การเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส

 

ขนาดบรรจุ
ขวดสีชา 30 มิลลิลิตรในกล่องกระดาษพร้อมหลอดหยด (1.2 มิลลิลิตร) และขวดสีชา 60 มิลลิลิตรในกล่องกระดาษพร้อมช้อนชา 
 

 

  

 

(5.5) พลาสเตอร์บรรเทาปวด

 
ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Volatile Substance ที่มีสรรพคุณทางยา และ/หรือ Herbal Extract และ/หรือ

Herbal Substance หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่

Borneol 0.21-1.00 %w/w
Camphor 1.00-2.80 %w/w.
Caoutchouc 30.00 milf porn %w/w
Ethylene Glycol Salicylate 2.00-6.00 %w/w
Eucalyptus Oil 0.50 %w/w
Menthol 0.30-6.49 %w/w
Methyl Salicylate 0.14-6.00 %w/w
Peppermint Oil 0.50-2.00 %w/w
Thymol 0.14-0.50 %w/w
Capsaicin Extract 0.65 %w/w
Polybutene 12.00 %w/w
Capsicum Powder 11.00 %w/w
Capsicum Oleoresin 3.00-11.00 %w/w
และ/หรือ Zinc Oxide 14.00-22.00 %w/w
 
 
สรรพคุณ
ใช้บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ

 

ขนาดและวิธีใช้
เช็ดบริเวณผิวหนังที่จะปิดให้สะอาดและแห้ง ปิดพลาสเตอร์ตรงบริเวณที่มีอาการปวด ควรเปลี่ยนวันละ 1-2 ครั้ง 

 

คำเตือน
อย่าใช้พลาสเตอร์นี้ในบริเวณเยื่อบุอ่อน free cartoon porn ตา หรือบริเวณบาดแผลเปิด

 

การเก็บรักษา
เก็บในที่เย็น และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

 

ขนาดบรรจุ
10 แผ่น