ยาดมหรือทาแก้วิงเวียน หน้ามืด คัดจมูก PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

(8.1) ยาดมแก้วิงเวียน เหล้าแอมโมเนียหอม

 
ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
 
Ammonium Carbonate 3.40 % W/V
Strong Ammonia Solution 3.60-6.75 % V/V
 
 
สรรพคุณ
ดม บรรเทาอาการวิงเวียน หน้ามืด หรือทาผิวหนัง บรรเทาอาการเนื่องจากพิษแมลงกัดต่อย หรือถูกพืชมีพิษ 

 

ขนาดและวิธีใช้
ใช้ชุบสำลีดม หรือใช้ทา

 

คำเตือน
ห้ามรับประทาน

 

การเก็บรักษา
ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

 

ขนาดบรรจุ
ขวดละ 15 มิลลิลิตร 
 

 

 


(8.2) ยาดมแก้วิงเวียน แก้คัดจมูก

 
ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือVolatile Substance ที่มีสรรพคุณทางยา และ/หรือ Herbal Extract หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่ 
Menthol 0.07-77.90%w/v
Camphor 0.45-42.00%w/v
Methyl ebony porn Salicylate 3.00-15.00%w/v
Anise Oil 0.68%v/v
Burgamot Oil 0.50-0.68%v/v
Cajuput Oil 0.50-11.00 %v/v
Cassia Oil 0.50%w/v
Clove Oil 1.25 %v/v
Dwarf-Pine Needle Oil 1.00 %w/v
Eucalyptus Oil 1.50-23.00%v/v
Lavender Oil 4.69-8.00%v/v
Peppermint Oil 2.20-10.38%v/v
Sage Oil 6.00%w/v
Sassafras Oil 5.00%w/v
Turpentine Oil 0.71-8.00%w/v
Capsicum Tincture 4.00-8.00 %v/v
Myrrh Tincture 1.00%w/v
Ratanghia Tincture 0.40%v/v
Terpinol 3.33%v/v
Thymol 0.10%w/v
Camphor Spirit 3.00%v/v
Borneo Camphor 9.00%w/v
Bornyl celebrity porn site Acetate 0.42%w/v
Linalyl Acetate 0.47%w/v
Phenyl Salicylate porn cartoon 0.60%w/v
Standard Chamomile Extract mature porn 10.00%w/v
 
 
สรรพคุณ
บรรเทาอาการคัดจมูก หายใจไม่ออก และบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ 

 

วิธีใช้
ใช้สูดดม หรือทาบางๆ milf porn ตามคอและหน้าอก 

 

คำเตือน
ห้ามรับประทาน

 

การเก็บรักษา
ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

 

ขนาดบรรจุ
ไม่เกิน 14 มิลลิลิตร

 

หมายเหตุ
สามารถทำในรูปยาสูดดมหรือยาน้ำสำหรับสูดดม
 

 

  

 

(8.3) ยาทาระเหยบรรเทาอาการคัดจมูกชนิดขี้ผึ้ง

 
ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Volatile Substance ที่มีสรรพคุณทางยา หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่
 
Menthol 1.35-3.00%w/w
Camphor 3.00-9.00%w/w
Cajuput Oil 3.00%w/w
Eucalyptus Oil 0.08-5.00%w/w
Terpentine Oil 4.68-5.00%w/w
 
 
สรรพคุณ
บรรเทาอาการคัดจมูกและลดอาการอันเนื่องจากหวัด

 

วิธีใช้
ทายาที่บริเวณลำคอ หน้าอกและหลัง 

 

คำเตือน
ห้ามรับประทาน

 

การเก็บรักษา
ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

 

ขนาดบรรจุ
ไม่เกิน lesbians having sex 50 กรัม