ยาใส่แผล ล้างแผล PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

(12.1) ยาใส่แผล ทิงเจอร์ไอโอดีน

 
ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
 
Iodine 2.0-2.5 %w/v
Potassium Iodide 2.4-2.5 %w/v
 
 
สรรพคุณ
รักษาแผลสด

 

วิธีใช้
ใช้สำลีสะอาดชุบยาทาที่แผล

 

คำเตือน
1) หากมีอาการระคายเคืองหรือผื่นแดงเกิดขึ้น ให้หยุดใช้ยา
2) หลีกเลี่ยงอย่าให้ยาเข้าตา

 

การเก็บรักษา
ปิดฝาให้สนิท และเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 celebrity nudes องศาเซลเซียส

 

ขนาดบรรจุ
ขวดละ 15 มิลลิลิตร และ 30 มิลลิลิตร 
 

 

 

  

(12.2) ยาใส่แผล ebony porn ทิงเจอร์ไทเมอรอซอล

 
ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ 
Thimerosal 0.1 % w/v  
 
สรรพคุณ
รักษาบาดแผล

 

วิธีใช้
ใช้สำลีสะอาดชุบยาทาที่แผล

 

คำเตือน
1) หากมีอาการระคายเคืองหรือผื่นแดงเกิดขึ้น ให้หยุดใช้ยา
2) หลีกเลี่ยงอย่าให้ยาเข้าตา

 

การเก็บรักษา
ปิดฝาให้สนิท และเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส

 

ขนาดบรรจุ
ขวดละ 15 มิลลิลิตร และ 30 มิลลิลิตร 
 

 

  


(12.3) ยาใส่แผล โพวิโดน-ไอโอดีน

 
ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ 
Povidone-Iodine 10 % w/v
eqivalent to Iodine 1 % w/v
 
 
สรรพคุณ
รักษาแผลสด

 

วิธีใช้
ใช้สำลีสะอาดชุบยาทาที่แผล

 

คำเตือน
1) หากมีอาการระคายเคืองหรือผื่นแดงเกิดขึ้น ให้หยุดใช้ยา
2) หลีกเลี่ยงอย่าให้ยาเข้าตา

 

การเก็บรักษา
ปิดฝาให้สนิท และเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส

 

ขนาดบรรจุ
ขวดละ 15 มิลลิลิตร และ 30 มิลลิลิตร
 

 

 

  

(12.4) cartoon porn pics ยาไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์

 
ในสูตรตำรับประกอบด้วย 
Isopropyl Alcohol Solution 70 % v/v
โดยสูตรตำรับต้องแต่งสีด้วย Brilliant Blue C.I. No.42090  
 
สรรพคุณ
ทำความสะอาดบาดแผล

 

วิธีใช้
ใช้ทำความสะอาดรอบบาดแผล

 

คำเตือน
ห้ามรับประทาน

 

การเก็บรักษา
ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

 

ขนาดบรรจุ
ขวดละ 30 มิลลิลิตร 
 

 

 

 

(12.5) ยาเอทิล แอลกอฮอล์

 
ในสูตรตำรับประกอบด้วย 
Ethyl Alcohol Solution 70 % v/v
โดยสูตรตำรับต้องแต่งสีด้วย Brilliant Blue C.I. No.42090
 
 
สรรพคุณ
ทำความสะอาดบาดแผล

 

วิธีใช้
ใช้ทำความสะอาดรอบบาดแผล

 

คำเตือน
ห้ามรับประทาน

 

การเก็บรักษา
ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

 

ขนาดบรรจุ
ขวดละ 30 มิลลิลิตร 
 

 

 

 

(12.6) น้ำเกลือล้างแผล

 
ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ 
Sodium Chloride 0.9 % w/v  
 
สรรพคุณ
ทำความสะอาดบาดแผล

 

วิธีใช้
ใช้ทำความสะอาดรอบบาดแผล

 

การเก็บรักษา
เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส

 

ขนาดบรรจุ
ขวดละ hot milf 500 มิลลิลิตร