ความรู้ด้านการตลาด
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ทิศทางธุรกิจร้านขายยา 2556 1411
2 ร้านยาไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1326
3 กลยุทธ์ทางรอดในสงครามราคา 4413
4 บริหารสินค้าคงเหลืออย่างไรให้มีประสิทธิภาพในธุรกิจร้านขายยา 3819
5 ธุรกิจค้าปลีกกับมูลค่าการสูญเสียจากการทุจริต - วิธีป้องกัน 4114
6 ธุรกิจค้าปลีกกับมูลค่าการสูญเสียจากการทุจริต - วิธีการทุจริต 2906
7 การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเปิดร้าน 3606
8 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (1) 4644
9 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (2) 2955
10 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (3) 5997
11 พลิกแผนการตลาดในร้านขายยา 6988
12 กับดักความคิด 2293
13 ร้านยากับการแข่งขัน 5462
14 Synergy – พลังผนึก 2216
15 การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ 4808
16 การบริการแบบเป็นทีม 2078
17 การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการ 2553
18 การเตรียมบุคลากรให้มีจิตใจบริการ 2382
19 การอยู่รอดของร้านขายยา 4197