ความรู้ด้านการตลาด
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ทิศทางธุรกิจร้านขายยา 2556 1488
2 ร้านยาไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1394
3 กลยุทธ์ทางรอดในสงครามราคา 4548
4 บริหารสินค้าคงเหลืออย่างไรให้มีประสิทธิภาพในธุรกิจร้านขายยา 3972
5 ธุรกิจค้าปลีกกับมูลค่าการสูญเสียจากการทุจริต - วิธีป้องกัน 4304
6 ธุรกิจค้าปลีกกับมูลค่าการสูญเสียจากการทุจริต - วิธีการทุจริต 2985
7 การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเปิดร้าน 3689
8 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (1) 4791
9 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (2) 3069
10 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (3) 6335
11 พลิกแผนการตลาดในร้านขายยา 7413
12 กับดักความคิด 2359
13 ร้านยากับการแข่งขัน 5685
14 Synergy – พลังผนึก 2315
15 การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ 4949
16 การบริการแบบเป็นทีม 2144
17 การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการ 2627
18 การเตรียมบุคลากรให้มีจิตใจบริการ 2478
19 การอยู่รอดของร้านขายยา 4341