ความรู้ด้านการตลาด
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ทิศทางธุรกิจร้านขายยา 2556 1575
2 ร้านยาไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1487
3 กลยุทธ์ทางรอดในสงครามราคา 4676
4 บริหารสินค้าคงเหลืออย่างไรให้มีประสิทธิภาพในธุรกิจร้านขายยา 4118
5 ธุรกิจค้าปลีกกับมูลค่าการสูญเสียจากการทุจริต - วิธีป้องกัน 4486
6 ธุรกิจค้าปลีกกับมูลค่าการสูญเสียจากการทุจริต - วิธีการทุจริต 3075
7 การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเปิดร้าน 3779
8 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (1) 4913
9 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (2) 3172
10 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (3) 6558
11 พลิกแผนการตลาดในร้านขายยา 7672
12 กับดักความคิด 2451
13 ร้านยากับการแข่งขัน 5884
14 Synergy – พลังผนึก 2424
15 การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ 5081
16 การบริการแบบเป็นทีม 2231
17 การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการ 2724
18 การเตรียมบุคลากรให้มีจิตใจบริการ 2568
19 การอยู่รอดของร้านขายยา 4461