ความรู้ด้านการตลาด
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ทิศทางธุรกิจร้านขายยา 2556 1794
2 ร้านยาไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1725
3 กลยุทธ์ทางรอดในสงครามราคา 5200
4 บริหารสินค้าคงเหลืออย่างไรให้มีประสิทธิภาพในธุรกิจร้านขายยา 4585
5 ธุรกิจค้าปลีกกับมูลค่าการสูญเสียจากการทุจริต - วิธีป้องกัน 5205
6 ธุรกิจค้าปลีกกับมูลค่าการสูญเสียจากการทุจริต - วิธีการทุจริต 3337
7 การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเปิดร้าน 4034
8 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (1) 5410
9 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (2) 3529
10 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (3) 7406
11 พลิกแผนการตลาดในร้านขายยา 8847
12 กับดักความคิด 2669
13 ร้านยากับการแข่งขัน 6611
14 Synergy – พลังผนึก 2752
15 การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ 5443
16 การบริการแบบเป็นทีม 2454
17 การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการ 2969
18 การเตรียมบุคลากรให้มีจิตใจบริการ 2835
19 การอยู่รอดของร้านขายยา 5063