ความรู้ด้านการตลาด
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ทิศทางธุรกิจร้านขายยา 2556 1648
2 ร้านยาไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1555
3 กลยุทธ์ทางรอดในสงครามราคา 4860
4 บริหารสินค้าคงเหลืออย่างไรให้มีประสิทธิภาพในธุรกิจร้านขายยา 4307
5 ธุรกิจค้าปลีกกับมูลค่าการสูญเสียจากการทุจริต - วิธีป้องกัน 4806
6 ธุรกิจค้าปลีกกับมูลค่าการสูญเสียจากการทุจริต - วิธีการทุจริต 3163
7 การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเปิดร้าน 3873
8 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (1) 5079
9 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (2) 3292
10 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (3) 6870
11 พลิกแผนการตลาดในร้านขายยา 8130
12 กับดักความคิด 2529
13 ร้านยากับการแข่งขัน 6170
14 Synergy – พลังผนึก 2530
15 การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ 5229
16 การบริการแบบเป็นทีม 2305
17 การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการ 2818
18 การเตรียมบุคลากรให้มีจิตใจบริการ 2664
19 การอยู่รอดของร้านขายยา 4750