ความรู้ด้านการตลาด
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ทิศทางธุรกิจร้านขายยา 2556 1812
2 ร้านยาไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1758
3 กลยุทธ์ทางรอดในสงครามราคา 5288
4 บริหารสินค้าคงเหลืออย่างไรให้มีประสิทธิภาพในธุรกิจร้านขายยา 4642
5 ธุรกิจค้าปลีกกับมูลค่าการสูญเสียจากการทุจริต - วิธีป้องกัน 5299
6 ธุรกิจค้าปลีกกับมูลค่าการสูญเสียจากการทุจริต - วิธีการทุจริต 3393
7 การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเปิดร้าน 4055
8 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (1) 5489
9 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (2) 3579
10 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (3) 7503
11 พลิกแผนการตลาดในร้านขายยา 9019
12 กับดักความคิด 2698
13 ร้านยากับการแข่งขัน 6737
14 Synergy – พลังผนึก 2793
15 การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ 5490
16 การบริการแบบเป็นทีม 2483
17 การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการ 3002
18 การเตรียมบุคลากรให้มีจิตใจบริการ 2876
19 การอยู่รอดของร้านขายยา 5237