ความรู้ด้านการตลาด
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ทิศทางธุรกิจร้านขายยา 2556 1675
2 ร้านยาไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1589
3 กลยุทธ์ทางรอดในสงครามราคา 4942
4 บริหารสินค้าคงเหลืออย่างไรให้มีประสิทธิภาพในธุรกิจร้านขายยา 4364
5 ธุรกิจค้าปลีกกับมูลค่าการสูญเสียจากการทุจริต - วิธีป้องกัน 4928
6 ธุรกิจค้าปลีกกับมูลค่าการสูญเสียจากการทุจริต - วิธีการทุจริต 3200
7 การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเปิดร้าน 3906
8 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (1) 5162
9 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (2) 3347
10 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (3) 7023
11 พลิกแผนการตลาดในร้านขายยา 8359
12 กับดักความคิด 2562
13 ร้านยากับการแข่งขัน 6287
14 Synergy – พลังผนึก 2585
15 การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ 5279
16 การบริการแบบเป็นทีม 2345
17 การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการ 2851
18 การเตรียมบุคลากรให้มีจิตใจบริการ 2705
19 การอยู่รอดของร้านขายยา 4827