ความรู้ด้านการตลาด
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ทิศทางธุรกิจร้านขายยา 2556 1366
2 ร้านยาไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1285
3 กลยุทธ์ทางรอดในสงครามราคา 4304
4 บริหารสินค้าคงเหลืออย่างไรให้มีประสิทธิภาพในธุรกิจร้านขายยา 3685
5 ธุรกิจค้าปลีกกับมูลค่าการสูญเสียจากการทุจริต - วิธีป้องกัน 3942
6 ธุรกิจค้าปลีกกับมูลค่าการสูญเสียจากการทุจริต - วิธีการทุจริต 2846
7 การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเปิดร้าน 3543
8 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (1) 4556
9 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (2) 2882
10 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (3) 5740
11 พลิกแผนการตลาดในร้านขายยา 6666
12 กับดักความคิด 2246
13 ร้านยากับการแข่งขัน 5318
14 Synergy – พลังผนึก 2158
15 การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ 4693
16 การบริการแบบเป็นทีม 2028
17 การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการ 2499
18 การเตรียมบุคลากรให้มีจิตใจบริการ 2322
19 การอยู่รอดของร้านขายยา 4100