ความรู้ด้านการตลาด
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ทิศทางธุรกิจร้านขายยา 2556 1721
2 ร้านยาไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1643
3 กลยุทธ์ทางรอดในสงครามราคา 5034
4 บริหารสินค้าคงเหลืออย่างไรให้มีประสิทธิภาพในธุรกิจร้านขายยา 4460
5 ธุรกิจค้าปลีกกับมูลค่าการสูญเสียจากการทุจริต - วิธีป้องกัน 5029
6 ธุรกิจค้าปลีกกับมูลค่าการสูญเสียจากการทุจริต - วิธีการทุจริต 3251
7 การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเปิดร้าน 3957
8 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (1) 5256
9 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (2) 3418
10 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (3) 7160
11 พลิกแผนการตลาดในร้านขายยา 8562
12 กับดักความคิด 2609
13 ร้านยากับการแข่งขัน 6399
14 Synergy – พลังผนึก 2648
15 การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ 5342
16 การบริการแบบเป็นทีม 2393
17 การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการ 2898
18 การเตรียมบุคลากรให้มีจิตใจบริการ 2756
19 การอยู่รอดของร้านขายยา 4906