ความรู้ด้านการตลาด
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ทิศทางธุรกิจร้านขายยา 2556 1770
2 ร้านยาไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1698
3 กลยุทธ์ทางรอดในสงครามราคา 5129
4 บริหารสินค้าคงเหลืออย่างไรให้มีประสิทธิภาพในธุรกิจร้านขายยา 4527
5 ธุรกิจค้าปลีกกับมูลค่าการสูญเสียจากการทุจริต - วิธีป้องกัน 5126
6 ธุรกิจค้าปลีกกับมูลค่าการสูญเสียจากการทุจริต - วิธีการทุจริต 3299
7 การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเปิดร้าน 4011
8 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (1) 5342
9 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (2) 3482
10 กลยุทธ์การค้าปลีก กับ ร้านยา (3) 7296
11 พลิกแผนการตลาดในร้านขายยา 8712
12 กับดักความคิด 2641
13 ร้านยากับการแข่งขัน 6504
14 Synergy – พลังผนึก 2703
15 การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ 5405
16 การบริการแบบเป็นทีม 2432
17 การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการ 2941
18 การเตรียมบุคลากรให้มีจิตใจบริการ 2806
19 การอยู่รอดของร้านขายยา 4978