โรคข้อเสื่อม PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

 

 

            โรคข้อเสื่อมเป็นโรคข้อที่พบ ได้บ่อยที่สุด และเป็นสาเหตุของความพิการได้มากในคนสูงอายุ พบโรคนี้ได้บ่อยขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น สาเหตุยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด อย่างไรก็ตาม โรคนี้มีความผิดปกติเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมของข้อต่อ โดยมีการทำลายของกระดูกอ่อนมากกว่าการสร้าง ซึ่งผลจากการทำลายกระดูกอ่อน ทำให้เกิด ปัจจัยที่ไปกระตุ้นกระบวนการอักเสบขึ้นในน้ำไขข้อ (Synovial fluid) จึงพบว่ามีการสร้างสารไซโตไคน์ (Cytokines) และสารสื่อ (mediators) ชนิดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการอักเสบขึ้นมาเป็นปริมาณมาก

 

            กระดูกอ่อน เป็นเนื้อเยื่อที่ ไม่มีเลือด ไปเลี้ยง การที่จะคงรูปร่างของกระดูกอ่อนจะต้องมีความสมดุลระหว่างกระบวนการสร้าง (Anabolism) และกระบวนการทำลาย (Catabolism) ของกระดูกอ่อน โดยสารไซโตไคน์ (Cytokines) ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการอักเสบและการทำลายกระดูกอ่อน คือ IL-1: Interleukin-1 (อินเตอร์ลิวคิน-วัน)

 

ผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเสื่อมจะมีอาการอย่างไรบ้าง??

 

- อาการปวด : มีลักษณะปวดทั่วๆไปบริเวณข้อ ไม่สามารถระบุตำแหน่งได้ อาการปวดมักเป็นเรื้อรังและมากขึ้นเมื่อใช้งาน ถ้าเป็นมากขึ้นอาจมีอาการปวดตลอดเวลา

- ข้อฝืด : พบได้บ่อย มักเป็นตอนเช้า อาจเกิดขึ้นชั่วคราวในช่วงแรกของการเคลื่อนไหวหลังจากพักเป็นเวลานาน

- มีเสียงดังกรอบแกรบในข้อขณะเคลื่อนไหว

- ข้อบวมและผิดรูป : อาจพบขาโก่งได้ในผู้ป่วยบางราย

- สูญเสียการเคลื่อนไหวและการทำงาน ผู้ป่วยมีอาการเดินไม่สะดวก    

 

            ในปัจจุบันการรักษาโรคข้อเสื่อม ที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง ก็คือ

- การออกกำลังกาย เพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและช่วยพยุงกระดูก

- การลดน้ำหนัก

- การใช้อุปกรณ์พยุงข้อ เช่น ไม้เท้า เป็นต้น

- การรับประทานยา

 

ยาที่ใช้รักษาโรคข้อเสื่อม

 

            อาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้

 

1) ยาที่รักษาตามอาการ แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ

 

          (1.1) ยาบรรเทาอาการปวด (Analgesics) และยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) ยาที่ใช้กันมากได้แก่ พาราเซตามอล (Paracetamol) ส่วนยากลุ่ม NSAIDs มีทั้งชนิดที่ไม่จำเพาะเจาะจง (Cyclooxygenase nonspecific inhibitors) เช่น Ibuprofen, diclofenac, naproxen, piroxicam เป็นต้น ซึ่งยาเหล่านี้มีผลข้างเคียงที่สำคัญ คือ ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร ส่วนอีกชนิดหนึ่งคือ จำเพาะเจาะจงต่อ COX-2 (COX-2 selective) เช่น celecoxib และ rofecoxib กลุ่มพวกนี้จะทำให้ระคายเคืองทางเดินอาหารน้อย หรือไม่ระคายเคืองเลย

 

          (1.2) Symptomatic Slow-Acting Drug in Osteoarthritis (SYSADOAs) ยากลุ่มนี้ออกฤทธิ์อย่างช้าๆ และช่วยบรรเทาอาการปวดและอักเสบของโรคข้อเสื่อมได้ แต่มีกลไกต่างจาก NSAIDs และยาแก้ปวดทั่วไป และที่สำคัญคือ ไม่ระคายเคืองทางเดินอาหาร ยากลุ่มนี้ได้แก่ Diacerein, Chondroitin sulfate, Glucosamine sulfate และ Hyaluronic acid  

 

2) ยาที่ช่วยชะลอหรือหยุดการรุดหน้าของโรค (Disease modifying หรือ Structure-modifying anti-osteoarthritis drugs) ได้แก่ ยาที่ออกฤทธิ์ ช่วยปกป้องเซลล์กระดูกอ่อนไม่ให้ถูกทำลายและช่วยซ่อมแซมกระดูกอ่อนส่วนที่ถูกทำลายไป ซึ่งผลการศึกษาในหลอดทดลองและในสัตว์ ทดลองอาจจัด Diacerein เป็น Disease modifying anti-osteoarthritis drug ได้

 

“Diacerein : คือยาอะไร”

 

            Diacerein มีข้อบ่งชี้ ในการรักษาโรคข้อเสื่อม (Degenerative joint disease) ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในระยะยาว กลไกการออกฤทธิ์ของยา คือ

 

- ช่วยยับยั้งทำให้กระดูกอ่อนผิวข้อไม่ถูกทำลายจากสารซัยโตไคน์ black pussy ที่ชื่อ อินเตอร์ลิวคิน-วัน (IL-1)

- ช่วยกระตุ้นการสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อ ทำให้สมดุลในข้อกลับสู่ภาวะปกติ

 

            ยาจึงสามารถช่วยรักษา โรคข้อเสื่อม โดยบรรเทาอาการปวดและอักเสบให้ผู้ป่วยได้ นอกจากนี้คุณสมบัติของยา Diacerein ยังมีประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยข้อเสื่อม ดังนี้

 

- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของข้อให้ดีขึ้น ไม่ฝืดขัด

- ลดการอักเสบของเยื่อบุข้อ

- ลดความจำเป็นในการทานยาแก้ปวด/ยาแก้อักเสบ

- ชะลอการผ่าตัด

- ไม่ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร

 

ถาม – mature porn ตอบรอบรู้

 

- ควรทานยา ไดอะเซอรีน : Diacerein ติดต่อกันนานขนาดไหน

ตอบ : ขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยต้องการหวังผลการรักษาแบบใด คือ ถ้าต้องการเพียงแค่ระงับอาการปวด แนะนำให้ทานยาติดต่อกัน อย่างน้อย 6 เดือน โดยทานวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น แต่ถ้าผู้ป่วยหวังผลการรักษาเพื่อชะลอการเสื่อมของข้อ มีการศึกษาแล้วว่า การทานยาอาร์โทรดาร์ติดต่อกันนาน 3 ปี ยาสามารถช่วยลดการแคบลงของข้อในผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

- การทานยา ไดอะเซอรีน : Diacerein ติดต่อกันนานๆ มีอันตรายหรือไม่ อย่างไร

ตอบ : เนื่องจากยาเป็นอนุพันธ์ที่ได้จากธรรมชาติ ดังนั้นถือว่ามีความปลอดภัยสูง ไม่พบว่ามีอันตรายใดๆต่อตับ และไต หรือระบบอื่นๆของร่างกายในผู้ป่วยที่ทานยาติดต่อกันนาน 3 – 8 ปี

 

- ถ้ารักษาด้วยการทานยา ไดอะเซอรีน : Diacerein ไม่จำเป็นต้องทานยาแก้ปวดเลย ใช่หรือไม่

ตอบ : แนะนำว่าในช่วงประมาณ 2 cartoon porn pics – 4 อาทิตย์แรกของการทานยา ไดอะเซอรีน : Diacerein อาจจะต้องทานยาแก้ปวดร่วมด้วยเพื่อบรรเทาอาการปวดเบื้องต้นเนื่องจาก ไดอะเซอรีน : Diacerein เป็นยาที่ออกฤทธิ์ในระดับเซลล์ ทำให้ออกฤทธิ์ช้า แต่เมื่อยาออกฤทธิ์เต็มที่แล้วก็สามารถที่จะหยุดยาแก้ปวดได้


เอกสารอ้างอิง

1)  กิตติ โตเต็มโชคชัยการ. Osteoarthritis. lesbian videos Rheumatology for the Non-Rheumatologists ประจำปี 2552.

2)  Sookvanichsilp N. New Drug, Diacerein: a new class of anti-osteoarthritic drugs. Thai Journal of Pharmacology 2001; 23: 131-141.

3)  Dougados M celebrity porn et al. Evaluation of the Structure-Modifying Effects of Diacerein in Hip Osteoarthritis. Arthritis & Rheumatism 2001; 44: 2539-2547.

 

บทความอื่นๆ