โรคไข้หวัด PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

 

 

สาเหตุ

 

          ไข้หวัดเป็นการติดเชื้อของจมูก และคอ บางครั้งเรียก upper respiratory tract infection URI เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งรวมเรียกว่า Coryza viruses ประกอบด้วย Rhino-viruses เป็นสำคัญ เชื้อชนิดอื่นๆมี Adenoviruses, Respiratory syncytial virus เมื่อเชื้อเข้าสู่จมูก และคอจะทำให้เยื่อจมูกบวม และแดง มีการหลังของเมือกออกมาแม้ว่าจะเป็นโรคที่หายเองใน 1 สัปดาห์แต่เป็นโรคที่นำผู้ป่วยไปพบแพทย์มากที่สุดโดยเฉลี่ยเด็กจะเป็นไข้หวัด 6-12 ครั้งต่อปี ผู้ใหญ่จะเป็น 2-4 ครั้ง ผู้หญิงเป็นบ่อยกว่าผู้ชายเนื่องจากใกล้ชิดกับเด็ก คนสูงอายุอาจจะเป็นปีละครั้ง

 

 

วิธีการติดต่อมีด้วยกันกี่วิธี

 

          1. มือของเด็กหรือผู้ใหญ่ที่สัมผัสเชื้อจากเสมหะของผู้ป่วย หรือสิ่งแวดล้อม แล้วขยี้ตา หรือเอาเข้าปากหรือจมูก

 

          2. หายใจเอาเชื้อที่ผู้ป่วยไอออกมา

 

          3. หายใจเอาเชื้อที่กระจายอยู่ในอากาศ

 

 

อาการ

 

          ผู้ใหญ่ มีอาการจาม และน้ำมูกไหลจะนำมาก่อน อ่อนเพลีย ปวดศีรษะเล็กน้อย แต่มักไม่ค่อยมีไข้ เชื้อจะออกจากทางเดินหายใจของผู้ป่วย 2-3 ชั่วโมงและหมดใน 2 สัปดาห์ บางรายอาจมีอาการปวดหู เยื่อแก้วหูมีเลือดคั่ง บางรายเยื่อบุตาอักเสบ เจ็บคอกลืนลำบาก โรคมักเป็นไม่เกิน 2-5 วัน แต่อาจมีน้ำมูกไหลนานถึง 2 สัปดาห์

 

           ในเด็กอาจจะรุนแรง และมักมีการแพร่ไปเป็นหลอดลมอักเสบ ปอดบวมเป็นต้น

 

 

ยารักษา

 

          - ไม่มียารักษาเฉพาะถ้ามีไข้ให้ยาลดไข้ paracetamol หรือ brufen ห้ามให้ aspirin

 

          - ให้พัก และดื่มน้ำมากๆ

 

          - ให้บ้วนปากด้วยน้ำเกลือ

 

 

เมื่อไรจะหาย

 

          โดยทั่วไปจะเป็นมาก 2-4 วัน หลังจากนั้นจะดีขึ้น โรคแทรกซ้อนที่สำคัญคือหูชั้นกลางอักเสบ ต้องได้รับยาปฏิชีวนะรักษา

 

 

จะป้องกันการติดเชื้อหวัดได้อย่างไร

 

           black porn เป็นการยากที่จะป้องกันการติดเชื้อหวัด และยังไม่มีวัคซีนที่ป้องกันไข้หวัด ดังนั้นการดูแลสุขภาพตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

         

          - หลีกเลี่ยงที่ชุมชน เช่น โรงภาพยนต์ ภัตราคาร ในช่วงการระบาด

 

          - mature porn pics ไอหรือจามให้ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรืดทิสชู่ปิดปาก

 

          celebrity sex tapes - ให้ล้างมือบ่อยๆ

 

          lesbian movies - ไม่เอามือเข้าปาก หรือขยี้ตาเพราะอาจนำเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้

 

          milf porn pics - อย่าอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นหวัดเป็นเวลานาน

 

 

 

บทความอื่นๆ