โรคปวดกล้ามเนื้อ PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

 

 

 สาเหตุ

 

          1.ท่านั่งทำงานที่ไม่เหมาะสม

          2.ลักษณะงานที่ทำให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวต่อเนื่องนานๆ เช่นการใช้คอมพิวเตอร์

          3.การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อซ้ำๆ

          4.การทำงานที่มีการใช้กล้ามเนื้อท่าเดียวกันซ้ำๆ อย่างต่อเนื่อง

          5.การทำงานของกล้ามเนื้อมากเกินไป ขาดการพักผ่อนที่เพียงพอ

          6.การขาดการดูแลและการบริหารกล้ามเนื้อ ที่ถูกต้อง

 

อาการ

 

          1. มีอาการปวดร้าวลึกๆ ของกล้ามเนื้อ ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย  โดยอาจปวดตลอดเวลา หรือปวดเฉพาะเวลาทำงาน

          2. ความรุนแรงของการปวด มีได้ตั้งแต่แค่เมื่อยล้าพอรำคาญ จนไปถึงปวดทรมานจนไม่ สามารถขยับกล้ามเนื้อบริเวณที่ปวดได้

          3.บางกรณีมีอาการชา มือและขาร่วมด้วย

          4.บางรายมีอาการปวดศีรษะเรื้อรัง อาการนอนไม่หลับ

          5.มีอาการผิดปกติของโครงสร้างร่างกาย เช่นไหล่สูงต่ำไม่เท่ากัน หลังงอ คอตก ขาสั้นยาวไม่เท่ากัน

 

ยารักษา

 

          เป็นเรื่องที่โชคดี ที่ในปัจจุบันสามารถรักษาได้ โดยวิธีการรักษา ที่เรียกว่า “Trigger mature porn Point Therapy”  ซึ่งใช้การรักษาเพียงอาทิตย์ละ 1ครั้ง ประมาณ  4-6 สัปดาห์ Trigger Point Therapy ยังสามารถรักษาโรค ไมเกรนได้อีกด้วย โดยผลการรักษาผู้ป่วยไมเกรนกว่า 300 คน ที่คลินิก Doctor Care พบว่า 85% ของผู้ป่วย ที่รับการ รักษาแบบ Trigger Point Therapy ยังไม่มีอาการปวดศีรษะไมเกรนเลย (ระยะติดตามผล 3 เดือน หลังสิ้นสุดโปรแกรมการรักษา 5 ครั้ง)

 

          การรักษาแบบ Trigger Point Therapy cartoon porn pics มีวัตถุประสงค์การรักษา เพื่อ

 

          1.ลดอาการปวดที่เกิดจากการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ

          2.รักษาที่สาเหตุของการปวดแบบเรื้อรัง โดยการสลาย Trigger Point

          3.ป้องกันการกลับมาของ free milf porn Trigger Point โดยการให้ความรู้ในการทำงานที่ถูกต้อง และการดูแลกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธี

 

          การรักษาแบบ ebony porn Trigger Point Therapy แบ่งการรักษาออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ

         

          1. การสอบถามประวัติการปวด และตรวจหาจุด Trigger Point  ที่ซ่อนอยู่ในกล้ามเนื้อ และเยื่อพังผืด

          2. การทำให้กล้ามเนื้อส่วนบนเหนือ Trigger Point ที่มีการหดเกร็ง คลายตัวลง เพื่อลดอาการปวด

          3. เมื่อการเกร็งคลายลง แพทย์ฯจะใช้การกดจุด กดไปที่จุด Trigger Point ที่อยู่ในบริเวณที่ปวด เพื่อทำให้ Trigger point และการถ่ายเทของเสียที่ค้างอยู่บริเวณ Trigger Point ทำได้ดีขึ้น การอักเสบลดลง  และการคลายตัว ทำให้การไหลเวียนของเลือด และออกซิเจนเข้าไปสู่กล้ามเนื้อ บริเวณ Trigger Point เป็นไปได้ตามปกติ  ทำให้กล้ามเนื้อนั้นมีการฟื้นฟู และแข็งแรงเป็นปกติ

 

 

 

บทความอื่นๆ