โรคพยาธิ PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

 

 

สาเหตุและอาการ

 

          พยาธิคือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ คอยแย่งอาหาร หรือดูดเลือดและมักจะ ทำให้เกิดอันตรายต่อคนหรือสัตว์ตามอวัยวะต่างๆ ของร่างกายที่มันอาศัยอยู่ พยาธิมีมากมายหลายชนิดแตกต่างกัน นอกจากนี้เราสามารถพบระยะต่าง ๆ ของพยาธิปะปนอยู่ในธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของมัน เช่น ในดิน พื้นหญ้า ในน้ำ ในเนื้อสัตว์ต่าง ๆ ทั้งสัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ พืชผักต่าง ๆ น้ำดื่ม และในแมลงพาหนะนำโรคหลายชนิด

 

         

พยาธิก่อโรคในคนจำแนกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ

 

กลุ่มพยาธิตัวกลม (Nematodes)

 

          ชนิดที่พบผู้ป่วยในประเทศไทยมาก คือ พยาธิเส้นด้าย (เข็มหมุด) ซึ่งผู้ป่วยรับพยาธิได้ง่ายจากการบริโภคอาหารดิบหรือปรุงสุกๆดิบๆ จากเนื้อสัตว์และหอยชนิดต่างๆ   นอกจากนั้นยังอาจได้รับพยาธิจากการใช้มือที่ไม่สะอาดหรือไม่ได้ล้างมือให้สะอาดหยิบอาหารรับประทาน

 

 

กลุ่มพยาธิตัวตืด (Cestodes)

 

          ชนิดที่พบผู้ป่วยในประเทศไทยมาก คือ พยาธิตืดหมูและพยาธิตืดวัว ซึ่งผู้ป่วยรับพยาธิได้ง่ายจากการบริโภคอาหารดิบหรือปรุงสุกๆดิบๆ จากเนื้อหมูและเนื้อวัว

 

 

กลุ่มพยาธิใบไม้ (Trematodes)

 

          ซึ่งติดต่อได้ง่ายจากการบริโภคอาหารประเภทปลาและสัตว์น้ำจืด ในลักษณะดิบหรือปรุงสุกๆดิบๆ

 

          พยาธิแต่ละชนิดจะก่อโรคให้กับร่างกายผู้ป่วยแตกต่างกันตามชนิดของพยาธินั้นๆ วิธีการสังเกตและวิเคราะห์อย่างง่ายๆ ว่าเราเป็นโรคพยาธิหรือไม่ โดยสามารถสังเกตได้จากอาจมีอาการปวดท้องและคลื่นไส้อาเจียนเป็นครั้งคราว อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เหนื่อยง่าย โลหิตจาง และขาดสารอาหาร ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับพยาธิใบไม้ อาจมีอาการอื่นๆ นอกเหนือจากอาการข้างต้น เช่น ตับโตผิดปกติ ตัวเหลืองอันเนื่องมาจากท่อน้ำดีอุดตัน เป็นต้น

 

          นอกจากนี้พยาธิบางชนิดยังมีอาการที่เป็นลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีผลให้เราสามารถวินิจฉัยอาการได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น พยาธิเส้นด้าย มักจะมาออกไข่รอบๆ ทวารหนักในเวลากลางคืน มีผลให้ผู้ป่วยเกิดอาการคันก้น เป็นต้น

 

 

ยารักษา

 

          cartoon porn pics ในส่วนของยากำจัดพยาธินั้น ส่วนมากจะเป็นยาที่ออกฤทธิ์ขับพยาธิออกจากทางเดินอาหาร หรือยาทำลายพยาธิที่อยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆ ในปัจจุบันได้มีการพัฒนายากำจัดพยาธิที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถออกฤทธิ์ฆ่าพยาธิได้หลายชนิดและมีผลต่อพยาธิได้มากชนิด และยังมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้มากกว่าเดิม ผู้ป่วยมีการตอบสนองต่อยาได้ดี วิธีใช้ยาก็สะดวกโดยไม่จำเป็นต้องอดอาหารหรือเตรียมผู้ป่วยล่วงหน้า

 

 

ปัจจุบันยากำจัดพยาธิที่เป็นที่นิยมแพร่หลายมีอยู่ 3 ชนิดด้วยกัน คือ

 

Albendazole :

 

          เป็นยากำจัดพยาธิชนิดใหม่ มีทั้งชนิดยาเม็ด (Tablets) และ ยาน้ำแขวนตะกอน (Suspensions) โดยออกฤทธิ์กว้างและครอบคลุมต่อพยาธิหลายชนิด ใช้ได้ผลดีมากในการกำจัดพยาธิที่อยู่ทั้งใน และนอกลำไส้ ได้แก่ พยาธิตัวกลม* เช่น พยาธิเส้นด้าย และพยาธิไส้เดือน, พยาธิปากขอ*, พยาธิเข็มหมุด*, พยาธิ Strongyloides, พยาธิ Capillaria, mature porn พยาธิแส้ม้า, พยาธิใบไม้ในตับ* และพยาธิตัวตืด* เช่นพยาธิตืดหมูและพยาธิตืดวัว

 

          ยา Albendazole มีขนาดรับประทานเท่ากันในเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่ หากไม่ทราบว่า เป็นพยาธิชนิดใด โดยทั่วไปรับประทานยาเม็ดขนาด 200 มก. 2 เม็ด ครั้งเดียว หรือรับประทานชนิดยาน้ำแขวนตะกอน 1 ขวด (400 มก./20 มล. บรรจุ 20 มล.) ครั้งเดียว

 

          lesbians sex หากทราบว่าเป็นพยาธิตัวตืดและพยาธิ Strongyloides ให้รับประทานยาขนาดเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างต้น  วันละครั้ง ติดต่อกัน 3 วัน หรือรับประทานชนิดยาน้ำแขวนตะกอน 1 ขวด (400 มก./20 มล. บรรจุ 20 มล.) วันละครั้ง ติดต่อกัน 3 วัน

 

          หากเป็นพยาธิใบไม้ในตับ ให้รับประทานยาขนาด 200 มก. 2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ติดต่อกัน 3 วัน   หรือรับประทานชนิดยาน้ำแขวนตะกอน 1 ขวด (400 มก./20 มล.) วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ติดต่อกัน 3 วัน เพื่อการรักษาให้ได้ผลหายขาด ยา Albendazole ยังสามารถใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีได้ โดยรับประทานขนาด 200 มก. หรือ 2 ช้อนชา ครั้งเดียว

 

Mebendazole :

 

          เป็นยาถ่ายพยาธิที่ออกฤทธิ์กว้างอีกชนิดหนึ่ง ได้ผลดีในการกำจัดพยาธิตัวกลม* พยาธิปากขอ* พยาธิเข็มหมุด* หรือพยาธิเส้นด้าย* และพยาธิแส้ม้า โดยขนาดที่ใช้ในเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่เหมือนกัน

 

          ในการรักษาโรคพยาธิเส้นด้ายตัวกลม ให้รับประทาน 100 มก. 1 เม็ดหรือ 1 ช้อนชา วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ติดต่อกัน 3 วัน แล้วให้ยาซ้ำอีกครั้งใน 2 สัปดาห์

 

          ในการรักษาโรคพยาธิแส้ม้า พยาธิไส้เดือน พยาธิปากขอ ให้รับประทาน 100 มก. 1 เม็ดหรือ 1 ช้อนชา ตอนเช้าและเย็น ติดต่อกัน 3 วัน

 

Niclosamide :

 

          เป็นยาถ่ายพยาธิที่ออกฤทธิ์ได้ดีกับพยาธิตัวตืด* ได้แก่ พยาธิตืดหมู และพยาธิตืดวัว โดยขนาดที่ใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีให้รับประทาน 500 มก. เด็กอายุ black porn 2-6 ปีให้รับประทาน 1,000 มก. เด็กอายุ 6 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่ให้รับประทาน 2,000 มก. ครั้งเดียว และหากพบว่าผู้ป่วยเป็นพยาธิตืดหมู ควรให้ยาถ่ายตามไปด้วยภายใน 2 ชั่วโมงถัดมา

 

(หมายเหตุ : * เป็นชนิดพยาธิที่พบมากในประเทศไทย)

 

 

 

บทความอื่นๆ