เสมหะ PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

 

 

 

สาเหตุและอาการ

 

ไอมีเสมหะ หรือมีเสลด เป็นอาการไอที่พบได้บ่อยที่สุด ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไข้หวัด เกิดจากไวรัส ภูมิแพ้ น้ำมูกลงคอ (postnasal drip) ไอชนิดนี้ควรพิจารณาสีและลักษณะของเสมหะว่ามีลักษณะเช่นใด

 

ไอมีเสมหะ "ใสๆ ไม่มีสี"

 

ถ้าเสมหะมีลักษณะใส ไม่มีสี ก็อาจเกิดจากไวรัส หรือภูมิแพ้ ซึ่งไม่มีการติดเชื้อแบคทีเรีย กรณีนี้ควรรักษาตามอาการ เช่น ยาขับเสมหะ หรือยาละลาย เสมหะ และไม่มีความจำเป็นต้องให้ยาปฏิชีวนะ เพราะว่าไม่มีการติดเชื้อของแบคทีเรีย

 

ไอมีเสมหะ" ข้น สีเขียว หรือสีเหลือง"

 

แต่ถ้าไอแบบมีเสมหะและมีลักษณะข้น สีเขียว หรือสีเหลือง celebrity porn แสดงว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งควรใช้ยาปฏิชีวนะ เช่น อะม็อกซีซิลลิน (ถ้าไม่แพ้ยาเพนิซิลลิน) หรืออีริโทรมัยซิน เป็นต้น ร่วมกับยาขับเสมหะ หรือยาละลายเสมหะ

ถ้าเสมหะมีสีชมพู หรือสีแดง หรือมีเลือดออกมาด้วย กรณีนี้ควรไปพบแพทย์

 

 

ยารักษา

 

ยาที่นิยมใช้กำจัดเสมหะ ebony porn สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ ยาขับเสมหะ และยาละลายเสมหะ

 

 

ตัวอย่างยาขับเสมหะ

 

ได้แก่ กลีเซอริล ไกวอะคอเลต (glyceryl guiacolate) เทอร์พีนไฮเดรต (terpine mature porn hydrate) แอมโมเนียมคลอไรด์ (ammonium chloride) เป็นต้น ซึ่งมีฤทธิ์ให้มีการขับสารเหลวออกมามากขึ้น จึงช่วยขับเสมหะให้ออกได้ง่าย

     

 

ตัวอย่างยาละลายเสมหะ

 

ได้แก่ อะเซทิลซิสเทอีน (acetyl cysteine) คาร์บอกซีเมทิลซิสเทอีน free lesbian sex (carboxy methyl cysteine) บรอมเฮกซีน (bromhexine) แอมบรอกซอล (ambroxol) เป็นต้น ยากลุ่มนี้จะไปย่อยสลายโมเล-กุลเชิงซ้อนของเสมหะให้แตกย่อย และลดความเหนียวข้นของเสมหะได้

 

 

 

บทความอื่นๆ