การประชุมนอกสถานที่ประจำปี celebrity porn 2556 และการประชุมสภาที่ปรึกษา ครั้งที่ 3/2555-2556 PDF พิมพ์ อีเมล
Share

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 สมาคมร้านขายยา จัดให้มีการประชุมนอกสถานที่ประจำปี 2556 และการประชุมสภาที่ปรึกษา ครั้งที่ 3/2555-2556 ณ เอกไพลินริเวอร์แคว์ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ebony porn ได้ปรึกษาหารือกันในเรื่องการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 (วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2557 ณ ไบเทค บางนา)