การประชุมนอกสถานที่ประจำปี mature porn 2556 และการประชุมสภาที่ปรึกษา ครั้งที่ 3/2555-2556 PDF พิมพ์ อีเมล
Share

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 สมาคมร้านขายยา จัดให้มีการประชุมนอกสถานที่ประจำปี 2556 และการประชุมสภาที่ปรึกษา ครั้งที่ 3/2555-2556 ณ lesbians having sex เอกไพลินริเวอร์แคว์ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ได้ปรึกษาหารือกันในเรื่องการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 (วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2557 ณ ไบเทค บางนา)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมสมาคม