ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายควบคุมวัณโรคโดยความร่วมมือกับสมาชิก animated porn สมาคมร้านขายยา ในเขต กทม. PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 
ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การสร้างเครือข่ายควบคุมวัณโรค

โดยความร่วมมือกับสมาชิก สมาคมร้านขายยา ในเขต กทม.
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2556
ณ โรงแรมนารายณ์ hot milf porn กรุงเทพฯ


 

กิจกรรมสมาคม