ภาพงานสัมมนา "สมาคมการค้าและการเตรียมความพร้อมรองรับเขตการค้าเสรี" PDF พิมพ์ อีเมล
Share

 

งานสัมมนา "สมาคมการค้าและการเตรียมความพร้อมรองรับเขตการค้าเสรี"

วันที่ 6 - cartoon porn pics 7 กันยายน 2553
ณ ห้องประชุมใหญ่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า black pussy กระทรวงพาณิชย์

 

 


 

 

 

 

กิจกรรมสมาคม